Bij alle activiteiten, die de Ruilwinkel organiseert,
is er aandacht voor de volgende sociale aspecten:

 

Laagdrempelig:

De Ruilwinkel doet er alles aan om de georganiseerde activiteiten
laagdrempelig te houden door bijvoorbeeld een kleine bijdrage
te rekenen.

Bestrijding van eenzaamheid.

Wij willen met alle activiteiten een plaats voor samenkomen bieden voor
eenieder die daar behoefte aan heeft.

Zelfredzaamheid vergroten:

Door een plek te bieden voor het ontmoeten van mensen, hopen wij de sociale netwerken van omwoners te vergroten.
Hierdoor hebben zij meer mensen om advies of directe hulp te vragen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid vergroot.

Vroegsignalering:

Wij hebben vrijwilligers in dienst die in staat zijn potntiƫle problematiek te signaleren bij deelnemers van activiteiten en klanten in de winkel.
Zij kunnen vervolgens een praatje maken met de desbtreffende persoon en eventueel een proces starten naar het juiste hulploket.