Welkom bij de Ruilwinkel Roosendaal

Behalve het ruilen van goederen en diensten heeft de ruilwinkel een andere belangrijke doelstellingen. De belangrijkste doelen voor ons zijn:

Zinvolle dagbesteding / arbeid:

Het leveren van een bijdrage aan dagbesteding en/of arbeid, ook in sectoren waar betaalde arbeid in de reguliere economie niet haalbaar is, door "langdurige werklozen" en/of kansarme individuen de gelegenheid te bieden ervaringen op te doen en zo hun integratie te bevorderen.

Vroegsignalering:

Het leveren van een bijdrage aan sociale vernieuwing en het tegengaan van sociale uitsluiting, door sociale contacten te bevorderen, te verbeteren, uit te breiden of te doen ontstaan.

Armoedebestrijding en burenhulp:

De stichting stelt zich ten doel deelnemers met elkaar in contact te brengen door middel van goederenruil en daarmee het sociale en economische welzijn in Roosendaal te bevorderen.