De Ruilwinkel Roosendaal is een non-profit stichting, met een klein bestuur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers en mensen die geplaatst zijn vanuit de overheid,
denk hierbij aan mensen met een uitkering enz.

De werkzaamheden wordt gecoördineerd door een manager met enkele assistenten, die zich hiervoor belangeloos en vrijwillig inzetten.

De Ruilwinkel Roosendaal is gevestigd in een oud schoolgebouw in de wijk Kalsdonk.
Hiervoor zijn wij de Gemeente Roosendaal dankbaar voor het beschikbaar stellen van dit pand.