Algemeen:

Een nieuwe klant wordt ingeschreven.

Dat kost je niks en je krijgt zelfs 2 punten cadeau!

Inschrijven betekent: we noteren naam en adres.
Deze gegevens worden aan niemand doorgegeven.

• Je krijgt punten voor geleverde diensten.

• Goederen uit de winkel kosten punten.

• Een dienstverlening ontvangen kost punten.

• We willen voorkomen, dat er enorme tegoeden of tekorten
   ontstaan in de saldo's.

• En we willen dat het ruilen zo eerlijk mogelijk gebeurt.

   Vandaar een setje spelregels.

Puntensaldo:

• Inschrijven kan alleen als je minimaal 18 jaar oud bent.

   Legitimatie is verplicht.

• Een negatief saldo mag niet, dus je moet eerst voldoende saldo opbouwen.

• Een saldo aan punten kan niet worden gekocht voor geld,
   een puntensaldo kan niet worden omgezet in geld.

• Punten zijn persoonlijk,
   dus je kunt geen punten aan iemand anders geven.

   Bij voorbeeld NIET aan vader of moeder,
   broers, zusters, tantes of omes
   vrienden en kennissen.

• Het maximum aantal punten dat je kunt hebben is 250.

   Na 1 jaar zonder te gebruiken, zal dit saldo vervallen.

Goederen:

• De winkelmanager bepaalt of een artikel wordt aangenomen of niet.

• De winkelmanager bepaalt hoe veel punten iets waard is.

• De waarde van een artikel
   is een schatting van de economische tweedehands waarde.

• Bij aanvaarding van een artikel
   krijg je de punten meteen bijgeschreven op je saldo.

• Als je een artikel uit de winkel aanvaardt,
   worden de punten meteen afgeschreven van je saldo.

• Je zorgt zelf voor vervoer van artikelen van en
   naar de ruilwinkel.

   Ook wij kunnen vervoer regelen;
   in Roosendaal € 5,00, buiten Roosendaal € 10,00.

Noodpakketten:

• Een noodpakket kost niets.

• De manager bepaalt wie in aanmerking komt om een noodpakket te    ontvangen.
   De inkomenssituatie wordt gecontroleerd.

• Een noodpakket kan bestaan uit voedsel en-of goederen.

• Soms geven we dure goederen alleen maar in bruikleen.

• Er zijn geen wachttijden en er is geen bureaucratie.
   We proberen zo snel mogelijk iets te doen, maar toveren kunnen we niet!

Details:

• Uiteindelijk bepaalt het bestuur van de stichting De Ruilwinkel Roosendaal,
   steeds op advies van de manager.

• Nauwkeurigere details hebben we in een document gezet,
   dat op aanvraag beschikbaar is.
   U kunt hiervoor contact opnemen via de contactpagina.